سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرود آذری دهکردی – استادیار گروه برنامه ریزی دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران
فریبا فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه ت

چکیده:

تخریب سیمای سرزمین، تالاب انزلی،تحلیل شبکه،راه، تالاب انزلی از تالابهای طبیعی، آب شیرین،کم عمق در جنوب غربی سواحل دریای خزر و زیستگاه گونه های گیاهی و جانوری بومی و مهاجر بسیاری در پاییز است. تالاب انزلی در ژوئن ۱۹۷۵ در لیست تالابهای رامسرقرار گرفت لیکن در سالهای بعد در اثر فعالیتهای مخرب انسانی تالاب دچار فروافت شده و در لیست تالابهای مونترو قرار گرفت. دراین تحقیق محدوده اطراف تالاب انزلی درحد فاصل جاده رشت – کپورچال و دریای خزر به دو زن زراعی و شهری تقسیم شده و با تحلیل پیچیدگی شبکه راه از طریق تشکیل ماتریس اتصالات، ارتباط بین شاخص های پیچیدگی شبکه با تخریب سیمای سرزمین مورد ارزیابی قرار گرفت.به وسیله ماتریس اتصالات در هر زون پارامتر های μ ،%α ، β ،γ که نماینگر دسترسی و شدت ارتباطات هستند محاسبه شدند.مقدار μ ،%α ، β ، γ در زون زراعی ۰٫۴ و ۱٫۱۱ ، ۲% ، ۶۰ و در زون شهری به ترتیب ۰٫۳۷ ، ۱٫۱۰ ، ۱٫۱% ، ۶۶ به دست آمد. بیشترین نفوذ انسانی مربوط به زون شهری است و تعداد نقطه های تقاطع و اتصال ها در این زون بیشتر از زون زراعی است و امکان برقراری ارتباط در زون شهری از زون زراعی بیشتر است که منجر به پهروشدگی و تخریب بیشتر سیمای سرزمین می شود. شاخص β و γ در زون زراعی بالاتراز زون شهری محاسبه شده که با توجه به پایین تر بودن شاخص دسترسی می تواند نشانه اتصالات کوتاه و پر تراکم مسیرهای منتهی به باغات و زمین های کشاورزی که نوعی دسترسی محلی محسوب می گردد باشد.این مسیرها هر چند کوتاه هستند اما تراکم بالای آن ها منجر به تخریب سیمای سرزمین در زون زراعی می گردد