سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

توران بی نیاز – کارشناس مهندسی مکانیک
زهرا رحیمی خامنه – کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

گرچه قوانین و مقررات موجود درکشورهای مختلف حداقل هایی را برای استفاده از عایق تعیین و سازندگان را ملزم به رعایت این قوانیننموده است اما در بسیاری از موارد سازندگان مایلند بدانند آیا استفاده از عایق برای آنها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا نه؟ دراین تحقیق سعی می کنیم مقرون به صرفه بودن عایقکاری ساختمان ها را مطابق مقررات ملی ساختمان مورد ارزیابی قرار دهیم. همچنین میزان مصرف انرژی در ساختمان بدون عایقکاری و با عایقکاری را مورد مقایسه قرار داده و سهم عایقکاری هر یک از اجزاء را درکاهش اتلاف انرژی تعیین کنیم. فرضیه محوری ما این است که با عایقکاری ساختمان می توان در هزینه های ساختمان صرفه جویی نمود، لیکن در اینجا بحثی به نام قیمت یارانه ای سوخت مطرح می گردد که بدون پرداختی به آن نتیجه گیری صحیح امکان پذیر نخواهد بود. روش تحقیق در این مقاله پیمایشی و مطالعه به صورت موردی خواهد بود.