سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جابر مظفری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
احسان یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حفظ کیفیت رودخانه کارون به لحاظ کشاورزی و زیست محیطی و استفاده بهینه از آن، از اهمیت فراوانی برخودار است . برای رسیدن به این هدف، شناخت ویژگیهای کمی و کیفی آن لازم وضروری میباشد . در این تحقیق داده – های۴ دوره آماری در ۵ ایستگاه پائین دست سد گتوند با استفاده از شبیه سازیهای هیدروشیمیایی بررسی و توسط روش ژئواستاتیکی صحت سنجی گردید . نتایج نشاندهنده روند افزایشی مواد محلول و pH به سمت پایین دست میباشد . منشاء مواد محلول از انحلال نمکها، سازندهای زمین شناسی، ورود آبهای برگشتی کشاورزی، زهابها و تبادل یونی میباشد . تیپ آب Na-Cl ، از نظر شوری و قلیائیت نشان دهنده روندی از کلاس C2S1 به C4S3 است . از نظر آبیاری بارانی دارای محدودیت متوسط تا شدید و برای آبیاری سطحی نسبتأ مناسب میباشد