سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مائده پاکزاد شهابی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، بخش عمران ، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا
سعید نعمتی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، بخش عمران ، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا

چکیده:

آب آشامیدنی مورد مصرف در اکثر مناطق جهان از آبهای سطحی و زیرزمینی تامین می گردد.هر کدام از این منابع آبی دارای ویژگیهای خاص خود هستند.میزان کلیفرم و باکتری کم،کدورت پائین، رنگ اندک،طعم مطبوع ، میزان موادجامد محلول متوسط تا زیاد،رادیواکتیویته کم، ازجمله مشخصات معمول آبهای زیرزمینی و میزان کلیفرم و باکتری زیاد،کدورت متوسط تا زیاد،رنگ متغیر، طعم متغیر، مواد جامد محلول کم تا متوسط، رادیواکتیویته متغیر از شاخص های آبهای سطحی محسوب می شوند. میزان آبهای سطحی جهان بیشتر از آبهای زیرزمینی بوده و در عوض به دلیل نوسان کیفیتی که دارند نیازمند به دقت بیشتری در روند تصفیه می باشند.اغلب شهرهای بزرگ جهان از آبهای سطحی به عنوان منبع اصلی تامین آب استفاده میکنند.ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست. در این مقاله سعی شده ضمن شناسایی میزان منابع تامین آب شرب کشور آنالیز کیفی و کمی مربوطه در مناطق مختلف ارائه و نتایج آماری منطقی استخراج گردد.بر اساس این نتایج بسیاری از مناطق ایران دارای مشکل غلظت بیش از حد مجاز سدیم، منیزیم وپتاسیم در آب شرب می باشند.