سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد تقی ساداتی پور – دانشگاه علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نگین امین افشار – دانشکده علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدرضا محمد شفیعی – دانشگاه علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

حوزه ساحلی لنگرود در محدوده جغرافیایی ۵۵-۴۹ تا ۱۷-۵۰ طول شرقی این ۵۶-۳۶ تا ۱۹-۳۷ عرض شمالی با مساحتی معادل ۴۴۱/۳ کیلومترمربع در شرق استان گیلان بین شهرهای لاهیجان و رودسر واقع شده است و یکی از اکوسیستم‌های پیچیده و متنوع می‌باشد. موضوع تحقیق در راستای بررسی و مطالعه ابعاد کمی و کیفی مطلوب مورد نظر و تعامل آن با محیط پیرامون از منظر شناخت توان نگهداشت آلاینده در منطقه ارائه شده است و ابعاد کمی و کیفی حوزه شامل وضعیت مورفولوژی حوزه ( FF . K. RE.RC ) عوامل مرتبط با اشکال هندسی حوزه ( LB.PU.AU ) وضعیت هیدرولوژیکی و ژئو هیدرولوژیکی حوزه ( FU.T.DU ) و عوامل مرتبط با وضعیت موفولوژیکی ، نیز بیوگرافی و زمین‌شناسی حوضه ( DI.RR.G ) طبق روش‌های استاندارد بین‌المللی بررسی و محاسبه گردید و در نهایت پهنه بندی و جهات جغرافیایی توسعه در محدوده مورد نظر با توجه به مؤلفه‌های توسعه پایدار به دست آمد. همچنین در این تحقیق به دلیل استفاده روزافزون از آب رودخانه لنگرود جهت مصارف صنعتی و کشاورزی از طریق نمونه‌برداری روزانه از هشت ایستگاه در طول مسیر رودخانه پارامترهای فیزیکی – شیمیایی از قبیل COD.BOD.DO.EC.PH و دما مورد سنجش، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.