سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود منوری – دانشکده محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رضا نقوی – کارشناس ارشد محیط زیست سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
علی بانی مهجور – کارشناس ارشد محیط زیست، گروه برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان ری

چکیده:

میادین میوه و تره بار تحت پوشش سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی تهران فعالیت می کنند. تعداد آنها ۸ واحد بوده که در مجموع دارای ۳۳۷ باب غرفه می باشند. در این پژوهش برای شناخت کمیت و کیفیت زائدات میوه و تره بار شهر تهران در دو فصل زمستان سال ۸۱ و تابستان ۸۲ بصورت حداقل و حداکثر و بطور تصادفی نمونه برداری شد که در نتیجه میانگین درصد اجزای ترکیبات زباله، چگالی و همچنین ترکیب شیمیایی زائدات مورد نظر به شرح ذیل تعیین گردیده است. میوه سبزی ۸۱/۳۵ درصد، شیشه ۰/۱۹ درصد، چوب ۳/۸۵ درصد، کاغذ و مقوا و کارتن ۳/۵۹ درصد، پلاستیک و پت ۳/۰۳ ردصد، فلزات ۰/۱۹ درصد، استخوان مواد پروتئینی ۱/۵۰ درصد، نان خشک ۰/۴۰ درصد، منسوجات ۰/۵۰ درصد، سایر مواد متفرقه ۳/۳۵ درصد می باشد. همچنین متوسط اندازه گیری ها برای چگالی زائدات ۲۸۳/۳۰ کیلوگرم بر متر و مکعب بدست آمد. میانگین نتایج تجزیه شیمیایی نمونه های زائدات میادین میوه و تره بار بر پایه این پژوهش به قرار ذیل بدست آمد. رطوبت ۸۰/۹۴ درصد، شوری( ۹/۳۳(EC، اسیدیته (۵/۵۲ (pH، درصد اشباع (۸۸/۷۵(SP، درصد افت در ۴۰۰ درجه( ۶۵/۸۸ (OM درصد، خاکستر در ۸۰۰ درجه (۲۹/۱۹(Ash درصد، ازت کل (۱/۳۸ (N درصد، فسفر کل (۰/۲۴ (P درصد پتاس کل (۱/۴۳ (K درصد، سدیم کل (۰/۴۷ (Na درصد، کربن کل (۳۶/۲۲ (OC و نسبت ۳۱/۳۰ C/N بدست آمده است که نشان دهنده تناسب این مواد برای استفاده یک برنامه تهیه کمپوست با کیفیت بالا در شهر تهران است.