سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدتقی صفایی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان آباده
مجید حسینی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان آباده
قدرت اله منصوری – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان آباده

چکیده:

معضلات تلنبار نمودن زباله در جایگاه دفن زباله شهر آباده و عدم بضاعت مالی در دفن بهداشتی و یا ایجاد طراحی جایگاه دفن به وش بهداشتی، ابتدا حجم، وزن، ترکیب فیزیکی زباله تولیدی در یک روز در سه قصل زمستان ( ۱۳۸۴ ) و بهار ( ۱۳۸۵ ) و تابستان ۱۳۸۵ ) شناسایی گردید. همچنین جهت ارزیابی اثرات جایگاه بر محیط زیست منطقه وضعیت موجود منطقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی کمی و کیفی زباله نشان داد که متوسط زباله تولیدی در فصل بهار حدود ۴۲/۵ تن، تابستان ۴۹/۱ تن و زمستان ۳۵/۷ تن بود. چگالی زباله فوق در بهار ۳۶۱ ، تابستان ۳۴۲ و زمستان ۳۹۵ کیلوگرم در مترمکعب می باشد. متوسط سالیانه سرانه تولید زباله توسط هر نفر ۰/۴۸۸ کیلوگرم در روز می باشد. تفکیک فیزیکی زباله کل شهرستان نشان می دهد که مواد فسادپذیر۶۵ درصد ، کاغذ و کارتن ۵ درصد منسوجات ۴ درصد، شیشه ۶ درصد، فلزات ۰/۵ درصد ، استخوان ۱/۵ درصد، پلاستیک ۶/۵ درصد و سایر مواد ۹ درصد می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی اثرات نشان داد که جمعیت شهر آباده در سال ۱۳۸۵ ، ۷۱۰۶۸ نفر و در پایان دوره طرح (سال ۱۴۰۰ ) با ضریب رشد جمعیت ۱/۲ درصد ۹۵۰۰۰ نفر خواهد بود. حداکثر دمای شهر ۴۲/۵ درجه و حداقل ۲۲ درجه سانتیگراد زیرصفر می باشد متوسط بارندگی سالیانه ۱۲۰mm می باشد. گلباد شهر در بیشتر روزها از شرق به غرب است، در ۶۲ روز سال به طور متوسط یخبندان داریم. بررسی ارزیابی اثرات جایگاه بر منطقه نشان داد که این جایگاه اثرات زیست محیطی وارد می کند و نمی تواند جایگاه فوق مورد استفاده قرار گیرد.