سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر مختاری آذر –

چکیده:

فاضلابهای‌ بیمارستانی‌ از نقطه‌ نظر دارا بودن‌ میکروارگانیسمهای‌ بیماریزا دارای‌اهمیت‌ ویژه‌ای‌ هستند و دفع‌ آنها بدون‌ تصفیه‌ به‌ محیط‌ می‌توند خطرات‌ جدی‌ برای‌بهداشت‌ همگانی‌ در بر داشته‌ باشد. در این پروژه فاضلابهای ۱۴ بیمارستان مورد مطالعه از نظر کمی و کیفی واقع شده اند و نتایج حاصل از آنالیز فاضلاب خام و تصفیه شده این بیمارستانها گویای این مطلب می باشد که فاضلاب بیمارستانی تقریباَ شبیه فاضلاب انسانی با کمی غلظت بیشتر است بدین معنی که رنج BOD5این فاضلابها حدود ۲۸۰ تا ۳۸۰میلی گرم در لیتر می باشد و نسبت COD به BOD5 در فاضلاب خام بیمارستانی حدود ۱/۳ تا ۱/۸ می باشد و نسبت COD به BOD5 در فاضلاب تصفیه شده بیمارستانی حدود ۱/۳ تا ۲ می باشد و نتایج دیگری مثل اینکه روش لجن فعال برای این فاضلاب ها جوابگوست به شرطی که بهره برداری از تصفیه خانه به شکل مناسب انجام شود. نتیجه دیگر اینکه برای این تصفیه خانه ها یک حوض یکنواخت سازی نیاز است تا بتواند از شوکهای هیدرولیکی و بالاخص شوکهای بار آلی جلوگیری کند.