سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا طاهری آزاد – دانشجوی کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور ، دانشگ
سیدمحمود قاسمپوری – مربی، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور ، دانشگاه
کامران رضایی توابع – کارشناس ارشد شیلات ،گروه شیلات و محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده:

ترکیبات (PAHs) " هیدرو کربنهای حلقوی آروماتیک " از جمله عوامل سرطان زا، موتاژن زا و آلاینده محیط زیست می باشند که به طور عمده بر اثر احتراق ناقص سوختهای فسیلی به وجود می آیند . در این میان ترکیب بنزو(a) پایرن از خاصیت سرطان زایی بسیار بالایی برخوردار است. به منظور بررسی و اندازه گیری آلودگیهای PAHs در آبهای سطحی استان گلستان، تالاب بین المللی گمیشان به دلیل اهمیت اکولو‍ژیکی و نقش موثری که در وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم حاشیه خود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ۱۶ ترکیب PAHs، پس از نمونه برداری از آب تالاب (به صورت ماهانه)در دو فصل تابستان و پاییز به آزمایشگاه منتقل و پس از آماده سازی نمونه ها کمیت و کیفیت این ترکیبات توسط دستگاه GC مدل ۱۰۰۰ ساخت شرکت DANY ایتالیا شناسایی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غلظتهای کل PAHsدر این تالاب در محدوده µg/L0 تا µg/L 0/340 با میانگینµg/L0/09432قرار دارد و بیشترین غلظت PAHsدر این تالابدر مهر ماه مشاهده شد،که یکی از دلایل آن می تواند افزایش مصرف سوخت های فسیلیدر منطقه باشد. نتایج همچنین بیانگر این مسئله است که میانگین PAHs مشاهده شده در این تالابدرمقایسه با استاندارد جهانی ، از حد مجازتعیین شده برای آبهای طبیعی پایین تر می باشد