سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ریاض غیرتمند – دفتر بهداشت و تغذیه، وزارت آموزش و پرورش
رضا ناوی پور – دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
ملوک متقیان منظم – دفتر بهداشت و تغذیه، وزارت آموزش و پرورش

چکیده:

سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر استفاده از نمایه توده بدنی استخراج شده از اطلاعات مرتبط با جمعیت مرجع در ایالات متحده (NHANES I) را برای استفاده از صدک ۵ آن به عنوان حد تفکیکی برای سوء تغذیه و کم وزنی پیشنهاد داده است. هدف از این مطالعه ارزیابی کم وزنی دانش آموزان مستقر در مهمانشهرهای پناهندگان در ایران با استفاده از معیار فوق الذکر بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات شناسه ای بوده است که توسط تیم طراحان دفتر بهداشت و تغذیه وزارت آموزش و پرورش تهیه شده بود. قد، وزن، سن و جنس افراد مورد مطالعه پس از استخراج از شناسنامه های سلامت جهت محاسبه نمایه توده بدنی دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به توصیه های اخیر سازمان بهداشت جهانی مبنی بر استفاده از معیارهای بررسی جامع (NHANES I) برای تعیین کم وزنی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان صدک های ۵ و ۸۵ حاصل از طرح NHANAES I به عنوان استاندارد پیشنهادی WHO برای تعیین لاغری و چاقی دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه بر روی دانش آموزان اتباع خارجی مستقر در مهمانشهرهای جمهوری اسلامی ایران در سه دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که شامل ۱۳۸۴۴ دانش آموز بودند انجام شد در مجموع ۵۹۳۲ (۴۲/۸%) از کودکان تحت بررسی افغانی و ۷۹۱۲ (۵۷/۲%) نفر عراقی بودند. متوسط مدت اقامت دانش آموزان عراقی و افغانی در ایران به ترتیب برابر ۶/۱۱۳/۲ و ۳/۴۱۲ سال بود. در دانش آموزانی که بین ۶ تا ۱۱ سال بودند شیوع کم وزنی کمتر از ۳۳% بوده اضافه وزن در بین ایشان بین ۴$ تا ۱۱% بود. در دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ ساله شیوع کم وزنی ۴۱ تا ۸۴ درصد بود در حالیکه تنها بین ۱۴% تا ۵۲% در محدوده نرمال قرار داشتند. این مطالعه نشان داد که معیاری که به وسیله سازمان جهانی بهداشت در مورد ارزیابی کم وزنی و سوء تغذیه در کودکان و نوجوانان (۱۰ تا ۱۹ ساله) توصیه شده و مربوط به صدک ۵ BMI طرح جامع NHANES I می باشد ممکن است مناسب نبوده و یا استفاده از آنها میزان شیوع لاغری بسیار بیشتر از حد انتظار برآورد شود. همانگونه که مطالعات مشابه نیز بر چنین دیدگاهی در گذشته صحه گذاشته اند.