سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی یعقوبی – واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی
محمد حائری – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده:

در این مقاله روشهای پایدارسازی کنترل کنند ههای پیش بین برای طیف وسیعی از فرآیندهای ناپایدار (از جمله ناپایدار با قطبهای تکراری و غیرتکراری سمت راست، حداقل فاز و غیر حداق لفاز) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نشان می دهیم که پایداری برخی از فرآیندها ی ناپایدار (غیر حداق لفاز با قطبهای تکراری ناپایدار) با روشهای موجود از این خانواده، علیرغم برآورده شدن شرایط تعیین شده، بدست نمی آید و لازم است شرایط دیگری برای تحقق پایداری اضافه شود. نشان می دهیم که قابلیت اعتماد در محاسبات به حدی کاهش می یابد که محاسبات مربوط به معکوس ماتریسها از حداقل دقت برخوردار نیست. همچنین برای فرآیندهای ناپایدار با قطبهای تکراری، افزایش خطای خروجی نسبت به زمان از سرعت بالایی برخوردار است و در نتیجه محدودیتهای سخت و نرم روشهای پایدار کننده نمی تواند سیستم را پایدار کند.