سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ذاکری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – مهندس سوخت و احتراق و انرژی پالایشگاه گاز سر
صمد رحیمی – کارشناس مهندسی شیمی – رئیس مهندسی و خدمات فنی پالایشگاه گاز سرخون و قش
ابوالفضل آتش جامه – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – مهندس ارشد پروسس پالایشگاه گاز سرخون و قشم
محمدحسین غفاری – کارشناس مهندسی مکانیک حرارت و سیالات- مهندسی مکانیک پالایشگاه گاز سر

چکیده:

به منظور شیرین سازی گاز مایع LPG تولیدی از پالایشگاه یک واحد شیرین سازی ازنوع غربال مولکولی Molecular Sieve طراحی، نصب و اجرا گردیده است . احیاء بستر غربال مولکولی، توسط گاز طبیعی خشک (Dry Natural Gas) انجام می شود، این گاز در یک کوزه Direct Fired Heater تا دمای حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد گرم شده و سپس به بستر غربال مولکولی تزریق می گردد. به منظور بهینه سازی عملکرد این واحد، کاهش سوخت و افزایش بازده، پژوهشی انجام شده است که در این پژوهش ، با توجه به محاسبات و بررسی های بعمل آمده، با افزایش ضخامت عایق خط انتقال گاز گرم از کوره به بسترهای غربال مولکولی اتلاف حرارت به میزان ۳۰ درصد کاهش یافتهو تغییرات دبی و آنالیز گاز سوخت بازده به مقدار ۱/۱ درصد افزایش یافته است.