سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید پورمهدیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پلیمر
میرجواد حسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پلیمر
فرامرز افشارطارمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

در اغلب موارد بدست آوردن کوپلیمر یک شکل و یکدست از موارد حائز اهمیت است . از روشهای بدست آوردن چنین ویژگی پلیمر یزاسیون نیمه پیوسته است که در آن مونومر بصورت تدریجی به عنوان خوراک به داخل راکتور اضافه می شود . در این پروژه بررسی روی عوامل مختلف موثر بر واکنش صورت گرفته و مشخص شد که در افزایش خوراک سدیم دی تیونیت باید طوری عمل کرد که میزان غلظت آن در هر لحظه در ظرف واکنش از پتاسیم پرسولفات بیشتر باشد و قسمت اعظم آن در مراحل پایانی برای جلوگیری از تشکیل ژل افزوده شود در ضمن استفاده از مخلوط امولسیفایری تاثیری در سینتیک واکن ش نداشته بلکه درتغییر مقاومت پلیمر نسبت به آب مؤثر می ‘ اشد و افزایش هر چه بیشتر مقاومت پلیمر نسبت به در استفاده از امولسیفامیرهای باH.LBپایین تر بیشتر نمود می کند