سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی سخائی – دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مهدیه زعیمی – بخش کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

کوکسیدیوزیس یکی از مهمترین بیماریهای پروتوزوایی جوندگان می باشد و تا کنون بیش از ۲۰ عامل کوکسیدیایی از خانواده آیمریا از انواع مختلف سنجاب گزارش گردیده است که برخی پاتوژن و برخی غیر پاتوژن می باشند . با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه شناخت آیمریا در سنجاب ایرانی و اهمیت این خانواده در بیماریهای گوارشی سنجاب ، بررسی پاتوژنیسیته و انواع آیمریاهای ایجاد کننده آلودگی در سنجاب ایرانی لازم به نظر می رسد . در این بررسی از ۵۷ سر سنجاب ایرانی خانگی ارجاعی به بیمارستان شماره ۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نمونه مدفوع اخذ گردید ۱) گرم نمونه مدفوع از هر سنجاب ). پس از مراحل شناورسازی نمونه ها با کلرور روی اشباع ، بااستفاده از روش میکروسکوپیک مورفولوژی اووسیست ها و شدت آلودگی مورد بررسی قرار گرفت . در این مطالعه در مدفوع ۲۸ سر سنجاب %)۴۹/۱) یک ، دو یا هر سه نوع از اووسیست های زیر یافت شد :
اووسیست کشیده بزرگ ۳۳/۳ ×۱۷/۸) میکرومتر ) ، اووسیست کشیده کوچک ۱۸ ×۱۰/۲) میکرومتر ) و اووسیست گرد میکرومتر .) البته از بیشترنمونه ها اووسیستهای کشیده جدا شد . در آلودگی به انواع اووسیستهای فوق حتی در ۸×۱۰/۲) موارد آلودگی بسیار شدید ، هیچ علامت بالینی وجود نداشت که این نشانگر غیر پاتوژن بودن ویا ایجاد کوکسیدیوز تحت بالینی توسط موارد یافت شده می باشد .