سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسماعیل سلیمانی – استادیار دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این تحقیق یون‌های موجود در آب‌های زیرزمینی روستای مغان شاهرود که به منظور آبیاری دشت‌های کشاورزی و باغات میوه‌ای به بهره‌برداری می‌رسند، مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی غلظت یون‌های Na+،Ca2+، Mg2+، CJ، HCO-3 و NO3- موجود در آب به همراه PH و هدایت الکتریکی آنها اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مقدار یون‌های سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر و بی‌کربنات در وضعیت مطلوبی قرار دارد و مقدار نیترات اندکی بیش از حد مجاز می‌باشد. آلودگی نیتراته آب را می‌توان به فعالیت‌های کشاورزی نظیر استفاده از کود شیمیایی و آفت‌کش‌ها در مزارع و همچنین استفاده از فضولات حیوانی در باروری باغات میوه‌ای نسبت داد.