سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رحیم آورند – رئیس گروه مطالعات سدهای حوضه کارون
سیدامین اصغری پری – دانشجوی دکتری سازه های آبی

چکیده:

کیفیت آب از نظر پارامترEC در نمونه برداشت شده از بالادست شهر سردشت (به عنوان نمونه معرف حوزه) از ۳۴۳ میکروموس بر سانتیمتر در اسفند ماه (از فصل پرآب زمستان) تا ۴۴۵ میکروموس بر سانتیمتر در تیرماه( از فصل کم آب تابستان) افزایش نشان داد. مقدار متوسط EC در این مقطع ۳۹۴ میکروموس بر سانتیمتر است این در حالی است که EC نمونه های برداشت شده در قبل و بعد از اتصال رود سردشت با رودخانه شور به ترتیب به ۱۵۷۲۵ و ۴۷۸۹ میکروموس بر سانتیمتر می رسد. بدین ترتیب مشخص گردید که کیفیت آب شاخه ای از رود سردشت که در پائین دست شهر سردشت به این رود می ریزد به شدت پائین بوده و کیفیت آب را به قدری کاهش می دهد که دیگر قابل استفاده جهت مصارف شرب و کشاورزی نخواهد بود. متاسفانه اطلاعات و آماری از کیفیت آب در خروجی حوزه آبخیز تالوگ موجود نیست. با این وجود با توجه به اینکه حوزه های تالوگ و سردشت از نظر زمین شناسی وضعیت تقریبا" یکسانی دارند، می توان نتایج حاصل از نمونه های برداشت شده در بالادست شهر سردشت را به حوزه آبخیز تالوگ نیز تعمیم داد. ازنظر میزان مجموع باقیمانده خشک در نمونه ها TDS کیفیت آب از نظر شوری در نمونه های برداشت شده در طبقه آبهای شیرین قرار دارد. ازنظر میزان سختی آب در نمونه های برداشت شده از بالادست شهر سردشت, کیفیت آب از نظر سختی در نمونه های برداشت شده در طبقه آبهای سخت قرار دارد. یکی از راه های ساده تعیین غلظت یونهای محلول در آب ، اندازه گیری هدایت الکتریکی آب است. متوسط تغییرات EC در نمونه های برداشت شده از بالادست شهر سردشت, ۳۹۴ میکرو موس بر سانتی متر می باشد. تجزیه آب های سطحی و زیرزمینی نشان داده که نسبت تقریبًا ثابت و مشخصی بین املاح محلول یا باقی مانده خشک و هدایت الکتریکی آب وجود دارد که در نمونه های برداشت شده به صورت: (فرمول در متن مقاله) می باشد. ضریب تقریبی ۰/۶۴ در بیشتر مواقع که هدایت الکتریکی آب کمتر از ۳۰۰۰ میکرو موس است برقرار بوده و به طور کلی تغییرات آن از۰/۵۵ تا ۰/۷ می باشد در آبهای دارای اسیدیته و یا قلیائیت زیاد ، ضریب ذکر شده کمتر از ۰/۵۵ بوده ودر آبهای خیلی شور کمی بیش از ۰/۷ است. مشاهده می شود که از این نظر وضعیت کیفی آب از محدودیت خاصی برخوردار نیست. براساس آمار موجود از مؤلفه های شیمیایی آب در نمونه های برداشت شده از بالادست شهر سردشت برای شرب انسان خوب می باشد. در امور زراعی ، علاوه بر کمیت آب ، کیفیت آب نیز نقش مهمی داشته و کیفیت نامناسب می تواند یکی از عوامل محدود کننده در این بخش باشد که علاوه بر مشکلات زراعی ، مشکلاتی برای خاک نیز به وجود می آورد.. نمونه های برداشت شده از بالادست شهر سردشت در طبقه C2S1 قرار می گیرد و از نظر کیفیت آب برای کشاورزی در طبقه آب های خوب قرار داردصنایع مختلفی با آب سر و کار دارند که می توان از مهمترین آنها صنایع غذایی ، کاغذسازی ، نساجی ، تهویه و دارو سازی را نام برد که آب را در ترکیب تولید و یا در آماده سازی مواد و یا در سرد کردن دستگاه ها به کار می برند. آب می تواند حالت خورندگی و یا حالت رسوبگذاری داشته باشد که هر دوی آنها ، اثرات نامطلوبی را در دستگاه ها و تاسیسات صنعتی و همچنین کیفیت تولید خواهند داشت کیفیت آب در نمونه های برداشت شده از بالادست شهر سردشت در حدی است که اثرات نامطلوب از نظر خورندگی نداشته اما اسیدیته بیش از معیار رسوبگذاری ، موجب رسوبگذاری مواد دانه ریز کلوئیدی و رس در تأسیسات خواهد گردید