سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید شهسواری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار و مدیر گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور،
آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
الهام داورپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

چکیده:

مشکلات و مسائل بحران آب و عدم مدیریت علمی و برنامه ریزی های همه سونگر جهت کنترل و گسترش فراینده آلودگی منابع در ایران از جنبه سیاست های زیست محیطی بین المللی و منطقه ای حائز اهمیت بسیار است . امروزه نه تنها بحران کم آبی کشور را تهدید میکند، بلکه علاوه بر آن همه منابع ابینیز به گونه ای در معرض خطر آلودگی قرار دارند . تحقیق در زمینهکیفیت شیمیایی ابها سبب می شودتا بتوان پارامترهای مختلف الودگی محیطی که مرتبط با دفع نادرستانواع فاضلاب هستند شناسایی کرد. آب همواره مقادیری املاح، مواد معلق وگازهای محلول همراه خود دارد. وجود برخی املاح برای سلامتی میکروارگانیسم ها ضروری است ولی مقدار بیش از حد مجاز انها سلامتی اکوسیستم را به خطر می اندازد. در این تحقیق نمونه برداری از آب تالاب بین المللی انزلی در تابستان ۱۳۸۴ به منظور بررسی وضعیت فیززیکو شیمیایی آب تالاب انجام شد. پارامترهای DO, EC PH در محل نمونه برداری با استفاده از دستگاه مولتی لاین اندازه گیری شد. نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شده مقادیر PO4 , NO3 نمونه ها توسط دستگاه فتومتر اندازه گیری شد. ضریب همبستگی بین پارامترها تعیین شده و اهمیت این پارامترها در کیفیت آب تالاب جهت تعیین انواع کاربری هامشخص گردید. با توجه به اهمیت تالاببین المللی انزلی لزوم کنترل ورود پساب های صنعتی وشهری به تالاب و حفاظت از این بوم سازگان بسیار ارزشمند به خوبی آشکار می شود.