سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نغمه سعادتی – سازمان آب و برق خوزستان خوزستان –امور آزمایشگاههای منابع آب و خاک و ر
نادر حسینی زارع –
هوشنگ حسونی زاده –

چکیده:

مهمترین منبع تامین کننده آب مصرفی صنعت کشاورزی ، شرب و بهداشت و پدید آورنده تالاب شادگان در منطقه جنوب و جنوب شرق استان خوزستان رودخانه مارون-الله – جراحی است. رودخانه مارون از ارتفاعات شرقی و شمالی حوضه و در حدفاصل رودخانه های زهره سرچشمه گرفته و به سمت غرب جریان می یابد وبا تلاقی رودخانه الله پس از عبور از دشت جایزان به این رودخانه ، رودخانه جراحی شکل می گیرد و تا تالاب شادگان ادامه می یابد. طول رودخانه جراحی ۶۰۴ کیلومتر و حجم آورد سالانه در مارون – ایستگاه بهبهان ۱۷۰۳ میلیون متر مکعب است. شبکه های آبیاری و زهکشی بهبهان و جایزان ، خلف آباد و شادگان بر روی این مسیر مطالعاتی (مارون-جراحی) میباشند. شهرهای بهبهان ، جایزان ، رامشیر و شادگان و روستاهای زیادی بر سر راه این جریانات رودخانه قرار دارند. آنچه مسلم است امروزه مدیریت در برداشت و مصارف آب به توان و پتانسیل آبدهی و کیفیت منابع آب وابسته است و به همین دلیل نویسندگان این مقاله سعی دارند تا کیفیت آب این مسیر مطالعاتی را از لحاظ پارامترهای شاخص کیفی که بر اساس نوع مصرف تنظیم گردیده است را مورد ارزیابی قرار دهند. به همین منظور ایستگاههای مطالعاتی از بالادست رودخانه مارون یعنی ایستگاه ایدنک تا منطقه شادگان ، به تعداد تقریبی ۸ ایستگاه تعیین و نمونه برداری و آزمایش بعمل آمد و ضمن بررسی روند وضعیت کیفی در طی مسیر ، برای هر ایستگاه یک دیاگرام برای مصرف کشاورزی بر اساس روابط ویل کوکس ، بدست آمد . نتایج بدست آمده در این مقاله در تعیین شاخص های توسعه پایدار منابع آب ، که هدف اصلی مدیریت منابع آب در کشور است مورد استفاده واقع میگردد.