سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید شهسواری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار و مدیر گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور،
آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نو
معصومه موسوی کشکا – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

چکیده:

در شهرهای ساحلی جهان دفع فاضلاب مطابق با استانداردهای خروجی در اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها ورودخانه ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است اما متاسفانه در استانهای شمالی کشورمان فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی و حتی در برخی موارد مواد زائدجامد شهری و شیرابه ناشی از آن بدون هیچ کنترل ، ضوابط ومعیاری وارد اکوسیستم های آبی منطقه می گردند و این ابها را به مقدار قابل توجهی آلوده می کنند. یکی از این اکوسیستم های با ارزش رودخانه هراز می باشد که در جنوب غربی دریای خزر واقع شده و یکی از ۳ رودخانهپر آب شمال کشور محسوب میشود و نقش به سزایی در حیات اجتماعی و اقتصادی ساکنین منطقه دارد. به منظور مطالعه و تعیین کیفیت اب رودخانه هرازجهت کاربری کشاورزی نمونه برداری از آب این رودخانه طی ماههای فروردین تا آذر ۱۳۸۳ بهصورت ماهیانه از ۱۷ ایستگاه در محدوده امام زاده هاشم تا پلیس راه بایجان انجام شد. نمونه های آب از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آلودگی میکروبی با توجه به شاخص های موجود مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند.نتایج نشان داد که میزان الودگی در پایین دست رودخانه بیشتر از بالا دست رودخانه می باشد و الودگی میکروبی رودخانه در فصل بهار در تمامی ایستگاه ها بیشتر از سایر فصول میباشد. نتایج همچنین بیانگراین است که میانگین شاخص های آلودگی میکروبی در آب های رودخانه هراز در مقایسه با استانداردهای جهانی به دلیل انواع فاضلاب های خانگی، شهری ، کشاورزی وازدحام جمعیت … از حد استاندارد تعیین شده برای آبیاری محصولاتی کهخام مصرف میشوند، بسیار فراتر بوده و آب این رودخانه فقط در برخی ازماههای سال جهت آبیاری عمومی مناسب می باشد. با توجه به نقشی که رودخانه هراز در تغذیه سفره های آب زیر زمینی، استفاده از آن در زمینهای کشاورزی، مصرف دام، طیور، مهاجرتماهیانخاویای و سایر ماهیان اقتصادی دریای خزر دارد و همچنین با توجه به بحران آب در کشور برنامه ریزی جهت جلوگیری از ورود الاینده ها به اینرودخانه و اصلاح اراضی الوده از طرف مختلف فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی الزام پیدا میکند.