سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره نجاتی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهیدچمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید یحیی میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) کاربردهای متنوعی دارد که ازآن جمله می توان به پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی ازلحاظ کشاورزی اشاره نمود. هدف ازارائه این مقاله، استفاده از GIS درپهنه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت عقیلی ازلحاظ تعیین منابع مناسب آب زیرزمینی جهت کشاورزی می باشد. دشت عقیلی در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر در استان خوزستان قرار گرفته است. درقسمت غرب منطقه رودخانه کارون ودرقسمت جنوب این منطقه رودخانه شور دشت بزرگ قرار گرفته
است.کیفیت آب زیرمینی منطقه ومنشاً شوری این آب ها موردبررسی قرارگرفته است. پهنه بندی کشاورزی بر اساس طبقه بندی ویلکوکس انجام شده است. باواردکردن داده ها درمحیط GIS لایه های موردنیاز باروش درون یابی تهیه گردید، سپس باهمپوشانی مناسب لایه های مذکور به صورت نقشه های مجزا ترسیم گردید. بااستفاده ازاین نقشه ها به راحتی می توان مکان های مناسب از لحاظ کشاورزی راتشخیص داد و با بهروزکردن اطلاعات، مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کیفی آب زیرزمینی دشت مطلع شد.