سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حمیدرضا پورخباز – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
سعیده جوانمردی – کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
میترا چراغی – کارشناس ارشد آلودگی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مرضیه حکیمی نژاد – دانشجوی محیط زیست

چکیده:
آب از فراوانترین ترکیبات زمین وضروری ترین عوامل فیزیولوژیکی موجودات زنده به حساب می آید فقدان آب سالم ودفع غیر بهداشتی فاضلاب علت اصلی ۸۰ درصد از بیماری ها در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل کیفیت آب برای مصارف انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد. منابع آب شرب شهر امیدیه از رودخانه کارون که از منطقه مرغزار در ماهشهر به سمت امیدیه جریان دارد، می باشد. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی- توصیفی بوده، که در سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ انجام گرفت. در این پژوهش نمونه های آب شرب بعد از جمع آوری، برای تعیین شاخص های کیفی آب از جمله فاکتورهای فیزیکی (کدورت، هدایت الکتریکی، TDSو کلر باقی مانده) و شیمیایی (سختی، قلیائیت، سولفات، فسفات، نیترات و غیره) آنالیز آزمایشگاهی شدند. نتایج نشان می دهد که مقادیر اکثر فاکتورها در سال ۱۳۸۸ بیشتر از سال ۱۳۸۹ بوده و در هر دو سال از حد مجاز بالاتر می باشد، که دلیل آن تلاطم رودخانه و ورود پساب های کشاورزی و صنعتی در مسیر جریان رودخانه است. بنابراین تصفیه آب شرب این شهر جهت کاهش فاکتورهای موردنظر ضروری به نظر می رسد.