سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی سلطانعلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی حائریان اردکانی – استادموسسه آموزش عالی سجاد

چکیده:

سیستم های مرکب لایه ای اتصال فلز به فلز توسط فرآیندهای مختلفی تولید می شوند تا از مشخصه ها و خواص هر دو ماده بهره گیری شود دراین تحقیق ورقهای فولاد کم کربن STW22 با آلومینیوم ۱۳۵۰ دردماهای پیشگرم و مقادیر تغییر شکل متفاوت به روش نورد گرم به هم متصل شدند.استحکام پیوند دوفلز توسط آزمایش لایه کنی Peeling test با توجه به متغیرهای تحقیق ارزیابی شد نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اینست که با افزایش دما و همچنین درصد کاهش ضخامت کل لایه های نورد شده استحکام پیوند فصل مشترک بین دو لایه فلزی افزایش می یابد بطوریکه درهر دمای مشخص نورد حد مشخصی برای تغییر شکل وجود دارد که در ان استحکام پیوند دولایه به استحکام لایه روکش آلومینیومی می رسد همچنین تصاویر فصل مشترکهای لایه کن شدهپس از آزمایش لایه کنی نشاندهنده مناطقی از ترکهای ایجاد شده برروی لایه های ترد سطحی دولایه می باشد که محل اکسترود شدن فلز بکر لایه زیرین درحین نورد بوده که منجر به تماس نزدیک فلز به فلز و ایجاد اتصال دراین مناطق می گردد.