سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی سلطانعلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فرد
علی حائریان اردکانی – استاد، موسسه آموزش عالی سجاد

چکیده:

سیستم های مرکب لایه ای اتصال فلز به فلز توسط فرایندهای مختلفی تولید می شوند تا از مشخصه ها و خواص هر دو ماده بهره گیری شود. در این تحقیق ورق های فولاد کم کربن Stw22 با آلومینیوم ۱۳۵۰ در دماهای پیشگرم و مغایر تغییر شکل متفاوت به روش نورد گرم به هم متصل شدند. استحکام پیوند دو فلز توسط آزمایش لایه کنی (Peeling Test) با توجه به متغیرهای تحقیق ارزیابی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده این است که با افزایش دما و همچنین درصد کاهش ضخامت کل لایه های نورد شده، استحکام پیوند فصل مشترک بین دو لایه فلزی افزایش می یابد. بطوریکه در هر دمای مشخص نورد، حد مشخصی برای تغییر شکل وجود دارد که در آن استحکام پیوند دو لایه به استحکام لایه روکش آلومینیومی می رسد. همچنین تصاویر فصل مشترک های لایه کن شده پس از آزمایش لایه کنی نشان دهنده مناطقی از ترک های ایجاد شده بر روی لایه های ترد سطحی دو لایه می باشد که محل اکسترود شدن فلز بکر لایه زیرین در حین نورد بوده که منجر به تماس نزدیک فلز به فلز و ایجاد اتصال در این مناطق می گردد.