سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره محمدی – کارشناس بهداشت محیط – مربی آموزشکده بهداشت بندرعباس
محمدرضا شاه منصوری – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت اصفهان

چکیده:

جمع آوری و ذخیره آب باران برای مصارف مختلف از دیرباز در ایران و بسیاری جاهای دیگر معمول بوده است. از جمله موارد استفاده آن می توان مصرف شرب را نام برد. شهرستان بندرلنگه با جمعیتی بالغ بر ۱۵۶۹۳۰ نفر که حدود ۸۸۰۰۰ نفر در روستاها سکونت دارند که از این تعداد ۷۴۸۰۰ نفر(۸۵%) دارای ۲۸۸۵ آب انبار جهت جمع آوری آب باران برای مصارف شرب هستند. به همین دلیل آنالیز کیفی(میکروبی) آبهای جمع آوری شده در آب انبارها جهت شناسایی منابع احتمالی آلودگی، یافتن روشهای مناسب جمع آوری و ذخیره آب باران و بهسازی مطلوب آب انبارها ضروری به نظر می رسد. برای انجام این تحقیق تعداد ۶۰ نمونه آب از آب انبارهای ۱۰ روستا در مدت ۳ ماه مورد آنالیز میکروبی قرار گرفت که شامل کلیفرم ها، اشرشیاکلی،استرپتوکوک فکالیس بوده و به روش تخمیر چند لوله ای، تست افتراقی و پورپلیت انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که از لحاظ پارامترهای میکروبی در ۱۰۰ میلی لیتر از نمونه ها تعداد کلیفرم، اشرشیا کلی و استرپتوکوک فکالیس در ۱۰۰% از نمونه های جمع آوری شده بیش از حداکثر مجاز بوده است که علل عمده آلودگی های میکروبی فضولات حیوانی، انسانی و سایر عوامل می باشد. همچنین کلر آزاد باقی مانده آب کلیه آب انبارها صفر گزارش گردید.