سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره وجودی یزدی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، گروه بهدا
تکتم کته شمشیری – کارشناس بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی محمدخانی – کارشناس مهندسی مکانیک ، سازمان آب منطقه ای خراسان ، مدیریت سد طرق

چکیده:

همانطور که می دانید ایران برخلاف کشورهای مثل چین ، هند و غیره دارای رودخانه های پر آب و بزرگ نیست و از نظر منابع آب جز کشورهای کم آب جهان می باشد. بهره برداری اصولی به کمک علم مهندسی رودخانه ومدیریت پایدار منابع آب می تواند بهترین نوع مصرف را برای ما طرح ریزی نماید . انسان باید اثرات تجمعی منفی و نامطلوب توسعه در امتداد رودخانه راکاملا درک کند و برای پیشگیری از این خطر جدی فکر کند . استفاده از سد و مهار نمودم آبهای سطحی یکی از راههای مبارزه آب در مشهد می باشد. سد طرق در ۲۴ کیلومتری جنوب شرقی مشهد و در پایین دست روستای کرتیان و بالا دست بند قدیمی طرق احداث شده است. هدف از این پژوهش بررسی کیفیت میکروبیولوژی و بعضی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب ورودی و خروجی سد طرق می باشد . به همین منظور نمونه های متعددی از رودخانه ها ، سد و بعد از سد جمع آوری گردید و با حفظ زنجیره سرما به آزمایشگاه انتقال داده شد و براساس روش استاندارد آزمایشهای MTF برای شناسایی کلی فرمها و کلی فرمهای مدفوعی ، همچنین آزمایشات PH , EC , TDS و بعضی از کاتیون ها و آنیون ها صورت گرفت . ۱۰۰% نمونه ها آلودگی کلی فرمی بیش از ۱۶۰۰۰ و ۷۵ درصد نمونه ها بار کلی فرم مدفوعی بیش از ۱۶۰۰۰ رانشان دادند که در مقایسه با استانداردهای WHO این رودخانه ها در کلاس A3 قرار می گیرند . حداقل PH آب دریاچه ۶/۷ و حداکثر ۹/۷ می باشد . بین کل جامدات محلول و EC و عمق دریاچه ارتباط معنی داری وجود دارد با افزایش عمق TDS و EC افزایش می یابد . میزان کاتیون ها و آنیون ها در حد استاندارد است.