سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمدرضا پیشکار – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد احمدی – کارشناس مواد غذایی مرکز بهداشت شهرکرد
مرتضی خلیلی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
سیدراشد جزایری – کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

از جمله ویژگی های بارز هر موجود زنده نیاز به غذاست. غذا یکی از عوامل اصلی حیات محسوب شده و زندگی بدون آن مقدور نیست. در تلاش جهت برخورداری از سلامت کامل در پرتو آشنایی هر چه بیشتر با علم تغذیه و دستیابی به تغذیه صحیح و متعادل توجه کافی به بهداشت مواد غذایی بطور یقین از جمله عوامل اساسی است. غذا زمانی می تواند دارای اثرات مفید برای بردن باشد که بصورت یک غذای کامل، سالم و عاری از آلودگی مصرف شود در غیر اینصورت منشاء ایجاد بیماریهای گوناگون در انسانی میشود زیرا امکان آلودگی و فساد مواد غذایی بدلیل راهیابی و فعالیت میکروارگانیزمها و یا تحت تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی همواره وجود داشته و در صورت عدم رعایت شرایط بهداشی در مراحل مختلف تهیه، توزیع ونگهداری مواد غذایی سلامت و حیات انسان پیوسته در معرض تهدید قرار می گیرد و سبب ایجاد انواع بیماری و مسمومیت در انسان می شود. روش تحقیق: به منظور کنترل کیفیت باکتریولوژیکی بستنی و شیرینی های تر عرضه شده در سطح شهر شهرکرد این پژوهش توصیفی بصورت مقطعی انجام شد. به همین منظور از محصولات ۷۸ باب مغازه بستن و شیرینی فروشی شهر شهرکرد نمونه برداری و در مجموع تعداد ۱۱۰ نمونه بستنی پاستوریزه و سنتی و ۱۲۵ نمونه شیرینی از نظر کیفیت باکتریولوژیکی با استفاده از روشهای استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تحقیق: نتایج نشان داد که ۴۲% نمونه های بستنی سنتی و ۱۶% نمونه های بستنی پاستوریزه و ۲۶% نمونه های شیرینی تر و ۱۶% نمونه شیرینی خشک دارای کلیفرم بیش از حد استاندارد و غیر قابل مصرف است. همچنین به ترتیب ۱۱% و ۱۰% از نمونه های شیرینی تر و ۸ و ۵ درصد از نمونه شیرینی های خشک از نظر اشرشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس دارای آلودگی بودند و در نمونه بستنی های سنتی ۳۴% آلودگی بر اشرشیاکلی و ۱۱% آلودگی به استافیلوکوک اورئوس نشان داده شد. در الی که کلیه نمونه های بستنی پاستوریزه ان نظر اشرشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس مطابق استاندارد است. نتیجه: مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که شیرینی های تر (خامه ای) نسبت به نوع خشک آن و بستنی های سنتی نسبت به نوع پاستوریزه آن دارای آلودگی بیشتر است که می تواند مربوط به مواد اولیه آنها خصوصاً