سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهدی خوشناموند – عضو هیأت علمی گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی سرایان، دانشگاه بیرجند

چکیده:
شهرستان کوهدشت که در استان لرستان واقع شده، دارای زمین های کشاورزی بسیار فراوان و مستعدی (برای کشت گندم، جو، ذرت و چغندر قند) بوده و به انبار غله استان معروف می باشد که با وجود بارندگی سالیانه کافی اکثریت کشت کشاورزی این شهر را کشت دیم تشکیل می دهد، ولی وجود باران کافی دلیلی برای عدم استفاده از چاههای زیر زمینی برای کشت آبی در این شهر نمی باشد. با توجه به وجود چاههای کشاورزی زیادی که در این شهرستان برای استفاده از آب آنها در کشاورزی آبی استفاده می گردد، هدف از انجام این مطالعه سنجش برخی از پارامترهای آب ۲۱ چاه کشاورزی (از قبیل سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلر، فلوئور، اسیدیته و نیترات) در جنوب و جنوب شرقی شهرستان، برای بررسی کیفیت بهداشتی آب این چاهها بود. نتایج این مطالعه نشان داد که آب چاهها خوشبختانه دارای کیفیت قابل قبولی بوده، هرچند در برخی از چاهها مقدار نیترات بالا بود، که باید در مصرف کودهای شیمیایی تمهیداتی اندیشیده شود.