سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان محمدزاده – عضو انجمن میکروب شناسی ایران،عضو باشگاه پژوهشگران جوان
لاله ضیائی – کارشناس میکروبیولوژی فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

تعداد کل ۲۸۶ عدد بچه ماهی کپور انگشت قد با میانگین وزنی ۱-۲ گرم بطور تصادفی مورد نمونه برداری قرار گرفتند . معاینه از پوست، باله ها، آبششها و چشمها طبق اصول رایج در آزمایشات انگل شناسی صورت گرفت . در نتیجه، ۲۲۰ عدد ماهی سفید با شیوع معادل %۷۶/۹ و میانگین شدت آلودگی ۴/۵ عدد به یکی از دو جنس انگلی بنامهای دیپلوستوموم و تریکودینا آلودگی داشتند . در این بین دیژن گونه دیپلوستوموم اسپاته سئوم از عدسی چشم و تک یاخته ای تریکودینا دمورگوئی از پوست و آبشش ماهیان جداسازی گردیدند . درصد فراوانی در مورد دیپلوستوموم۷۶/۵ و در تریکودینا ۰/۳۴ درصد بود . دامنه شدت آلودگی انگل در مورد Diplostomum sp. (1-16) عدد ) و در .Trichodina sp(1عدد ) مشاهده شد . همچنین میانگین شدت آلودگی در Diplostomum sp. (5/4عدد ) بیشتراز . Trichodina sp (1 عدد ) بود . ترماتد چشمی دیپلوستوموم موجب بیماری خطرناک و درمان ناپذیر دیپلوستومیازیس در ماهیان می شود که منجربه کوری، کدورت عدسی چشم و در نهایت مرگ ماهی می گردد . در بررسی مذکور، با توجه به شیوع نسبتاً زیاد ابتلای بچه ماهیان کپور به این بیماری می باید با اقدامات پیشگیرانه نظیر حذف حلزونهای میزبان واسطه این انگل، دور کردن پرندگان ماهیحوار به عنوان میزبان نهائی از محیط پرورشی بچه ماهیان و جمع آوری و معدوم ساختن ماهیان تلف شده از سطح استخرها، از گسترش یافتن دامنه بیماری جلوگیری نمود