سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی موسوی نژاد – شرکت توزیع نیروی برق شیراز ایران
محمود سیوف جهرمی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز ایران

چکیده:

شبکه های قدرت شبکه های وسیعی هستند که به دلایل گوناگون همواره احتمال بروز اغتشاش در آنها وجود دارد . از طرف دیگر مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در محدودة خاصی از کیفیت نیروی برق قادر به عملکرد مناسب هستند . برای ارزیابی کیفیت نیروی برق و انجام تدابیری جهت بهبود آن لازم است تا شناخت کافی از اغتشاشاتی که موجب کاهش کیفیت نیروی برق می شود وجود داشته باشد . برای این منظور اغتشاشات به گروههای مختلف که هر کدام دارای ویژگیهای خاص خود هستند طبقه بندی می شوند و برای هر یک از آنها طبق استاندارد محدودیت هایی وضع می شود . این محدودیت ها در جهت نگاهداشتن کیفیت نیروی برق در حد قابل قبول برای مصرف کنندگان میباشد . برای حفظ این محدودیتها، نظارت پیوسته بر نیروی برق باید صورت گیرد . در نتیجة این نظارت، اغتشاشات، نقایص و مشکلات نیروی برق تشخیص داده شده و راه برای بهبود کیفیت نیروی برق باز می شود.
مشترکین روی شبکه های توزیع همواره تحت تاثیر تغییرات دامنه ولتاژ از قبیل افت کوتاه وبلند مدت . افزایش کو تاه وبلند مدت . فلیکر . نوسان و قطعی بوده اند در گزارش سالیانه شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیشترین درصد مشکلات روی شبکه مربوط به افت ولتاژ در شبکه های طولانی پر بار است لذا اولین موضوع سرویس و نگهداری تاسیسات که بسیار در ایجاد کیفیت توان موثر بوده و موجب بالا بردن شاخصهای قابلیت اطمینان گردید مدنظر قرار گرفته است سپس موضوع افت ولتاژ در چندین فیدر فشار متوسط مد نظر قرار گرفت که به صورت عملی روی آنها فعالیت و محاسبات انجام شده است که از جمله فیدر فشار متوسط ۴۰۴ از ایستگاه تبدیل انرژی داریون می باشد سپس تع ادل بار و رکورد گیری وتنظیم بار ترانس و اصلاح سیستم زمین و نتایج حاصله و و در پایان اطلاعات جمع آوری شده از هارمونیکها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.