سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مشکوه الدینی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

یکی از مهمترین، حساسترین و گرانقیمت ترین دستگاه های موجود در شبکه، ترانسفورماتورها هستند . اهمیت روغن عایقی که وظایف مهم تأمین عایقی و خنک کنندگی ترانسفورماتور های قدرت را به عهده دارد، مشابه اهمیت خون در بدن انسان است . به لحاظ حساسیت حیاتی نقش ترانسفورماتور در تأمین برق، مراقبت دائمی از کیفیت روغن امری ضروری است . در این مقاله ابتدا و ضعیت روغن موجود در تعدادی از ترانسفورماتورهای قدرت شبکه، بطور نمونه، در سه رده ولتاژی ٦٣،٢٣٠ و ٤٠٠ کیلوولت مورد بررسی قرار گرفته و سپس روشی عملی جهت تعیین عمر باقیمانده روغن های کارکرده ترانسفورماتور براساس نتایج حاصل ازبرخی تستهای معمول روغن ارائه گردیده است. این روش میتواند تخمین مناسبی را ازعمر باقیمانده ترانسفورماتور ارائه نماید.