سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز فرهبد – شرکت مخابرات ایران ( ارتباطات زیرساخت)

چکیده:

باتوجه به اهمیت ویژگیهای شبکه های ارتباطی درپشتیبانی ازکیفیت سرویسهای ارائه شده بر بسترسیستمهای توزیع شده وباز، ونیزمشخصه های پویای کیفی این سرویسها، لازمست روشهای نوینی ارائه شو ند . بدلیل گسترش استفاده از مجموعه پروتکلی IP ، درشبکه ها وقابلیت آن بعنوان پروتکل بنیادی شبکه های آینده، روشه ا، پروتکلهاواستانداردهای مختلفی برای تکمیل ورفع کمبودهای آن جهت پشتیبانی ازکیفیت سرویس مطلوب، ایجادیاتوسعه یافته اند، ازجملهIntserv, RSVP, Diffserv, MPLS,و … . درمقاله حاضرروش ترکیبی Diffserv و MPLSبرای بهبود شبکه ها، بویژهشبکه اصلی یا هسته، باتوجه به حجم بسیارزیادترافیک، بررسی شده است .