سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامحسین صفری –
شروین درخشان –
زهرا امینی –

چکیده:

پایش کیفی منابع آب نه تنها باعث بهبود کیفیت آب می شود بلکه در فرآیند تولید آب سالم نیز ارزش اقتصادی داشته و عامل مهمی در کاهش هزینه های تولید و تصفیه آب به شمار می رود. برای شهرستان میانه که منطقه مورد بررسی در این تحقیق می باشد در سالهای اخیر مشکل تأمین آب سالم و کافی جلوه گر شده و این امر ضرورت مراقبت مستمر نوسانهای بوجود آمده در کمیت و کیفیت منابع تأمین کننده آب این شهرستان نیز ایجاب نموده است. در این راستا از کلیه منابع تأمین کننده آب شرب شهرستان میانه در طول سال ۱۳۸۴ به صورت فصلی نمونه برداری صورت گرفته و جمعاً ۶۸ نمونه (از هر چاه چهار نمونه) از نظر پارامترهای شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که آب کلیه چاههای شهرستان میانه از نظر شیمیایی قابل قبول و مناسب برای شرب می باشد و عمده مشکل موجود در رابطه با کیفیت آب چاهها مربوط به بالا بودن میزان TDS، یون بی کربنات و سختی است. از لحاظ اندیس خورندگی (AI) آب لیه چاههای شهرستان میانه خورندگی ندارد (AI<12). طبق دیاگرام شولر آب کلیه چاهها در رده قابل قبول و خوب برای آشامیدن قرار دارد و تیپ آن بی کربناته کلسیک است.