سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریدون یاوری – کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه
حمیدرضا صمدزاده – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه
علی اکبر زینتی زاده لرستانی – عضو هیات علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق غرب
سیدفریدون ترابی –

چکیده:

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت روز به روز بر مشکلات زیست محیطی افزوده می شود. یکی از مهمترین آنها دفع غیربهداشتی مواد زائد جامد شهری است. شهر کرمانشاه با جمعیتی حدوود ۸۰۰۰۰۰ نفر همانند دیگر شهرهای کشور با این معضل روبرو است و جریان شیرابه زباله موجب آلودگی شدید محیط زیست پیرامون شده است. در این تحقیق میدانی در طول فصول تابستان و زمستان سال ۱۳۸۰ نمونه هایی از بخشهای مختلف جریان شیرابه محل دفن زباله برداشت شد و آزمایشات فیزیکوشیمیایی مختلف از قبیل PH.COD ، فلزات سنگین، … و BOD بر روی نمونه ها انجام گردید و با نتایج آزمایشات مشابه در دو کشور آلمان و انگلیس مقایسه گردید. نتایج حاصله نشان داد که شیرابه از COD بالایی برخوردار (COD=4800-12000-mg/l) و حاوی فلزات سنگین مختلف است اما میزان BODآن نسبتا پایین می باشد. که می تواند بیانگر این امر باشد که مواد آلی یا دیگر بیش از آن قابل تجزیه نیستند یا وجودترکیبات سمی مانع از انجام آن می گردد. نتایج این پژوهش بامطالعات مشابه در دو کشور آلمان و انگلیس مطابقت داشت. در این پژوهش پیشنهاد شد به منظور بررسی وضعیت آلودگی احتمالی آبهای زیرزمینی و دامنه خسارت چاههای مشاهده ای حفر و مورد مطالعه قرارگیرند.