سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهروز سلیمی – کارشناس مسئول کنترل کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
افسانه کیانی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهی
معصومه یزدانی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهی

چکیده:

آب از اصلی ترین عوامل محدودیت در دستیابی به توسعه پایدار و یکی از اساسی ترین عناصر برای حیات بشر می باشد. لذا داشتن شرایط کیفی مناسب از اهمیت فوق العده ای برخوردار است. این تحقیق به روش توصیفی و مقطعی در سال ۱۳۸۲ انجام و به بررسی تعداد ۳۵ حلقه چاه آب شهرکرد پرداخته است. در این تحقیق نمونه های آب از چاههای آب شرب توسط شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری برداشت و در آزمایشگاه آن شرکت آزمایش شده است. تعداد نمونه های برداشت شده ۳۵ عدد بوده و در نهایت نتایج آزمایشات ا نجام شده با استانداردهای ایران (۱۰۵۳) و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت مقایسه و وضعیت کیفی آب تفسیر شده است. بر اساس نتایج آزمایشات، کیفیت فیزیکی و شیمیایی چاههای شهر کرد با استانداردها مطابقت دارد.