سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

غلامحسین مرویزادگان – دانشکده فنی و مهندسیی دانشگاه شاهرود

چکیده:

یکی از روشهای پیشرفته در طراحی و ساخت کشتی تعیین میزان عملکرد آن پس از ساخت، درمرحله طراحی می باشد. یکی از این عملکردها قدرت مانور آن می باشد. در مرحله طراحی جهت تقویت و اعتبار طرح، چه از نظر کارفرما و چه از نظر طراح باید وسیله و معیاری که مبین چگونگی کیفیت قدرت مانور کشتی پس از ساخت است، در دستر باشد. این امر نه تنها اطمینان لازم را به طراح طرح جهت برداشتن گامهای بعدی می دهد، بلکه بسیار از مشکلات ساخت را نیز آشکار می سازد. بدین معنی که با توجه به نتایج حاصله خیلی از پارامترهای تجهیزاتی که بعدا باید نصب گردند، مشخص می شوند.
با توجه به تولیدات متنوع از شرکتهای مختلف ، با داشتن پارامترهای محاسبه شده میتوان با در نظر گرفتن فضای مناسب، به مقادیر بهینه ، با حداکثر راندمان دست یافت. از طرفی پس از نهایی کردن پارامترها و تجهیزات انتخابی، میتوان با توجه به ابعادآنها بهترین روش ساخت (به معنای کاملا اقتصادی) را انتخاب و اعمال نمود.
تنوع شناورهای تولیدی و عدم آشنایی کاپیتانهای راهنما با همه انواع سیستمهای موجود د شناورها و در پی آن سوانح بوجود آمده، سازمان بین المللی IMO را برآن است داشت تا اعضا راوادارکند اطلاعات کمکی را بصورت کارت راهنما، پوستر و دفترچه راهنمایی که به صورت استاندارد تهیه شده در معرض دید و در دسترس، در محل پل فرماندهی کشتیهای خود نصب و نگهداری نمایند.
بدیهی است که جهت تهیه و تکمیل این مدارک استاندارد شده، آزمایشات استانداردی که بعد از ساخت و تکمیل شناورها باید انجام گردد، نیز باید تعریف گردند. تعداد این آزمایشات، هدف، شرایط و نحوه انجام هر یکتوسط این موسسه تعیین گردیده اند.
در این مختصر سعی بر آن است، ضمن معرفی مدل ریاضی مدل ریاضی مانور کشتی، از بین آزمایشات مذکور آزمایش قدرت گردش کشتی را مورد تحلیل قرار داده تاابزار لازم جهت کمک به طراحان، در مراحل طراحی در مورد آگاهی ازنحوه محاسبه و تخمین قدرت کشتیمورد طرح، در اختیار آنان قرار گیرد.