سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

احسان غفرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
محمد رضا رضایی – استادیار دانشگاه تهران
رسول اخروی – دانشیار دانشگاه تهران
هرمز – بهمن قلاوند – صمیمی – مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی کیفت مخزنی سازند آسماری و عوامل کنترل کننده آن است. این سنگ مخزن در میدان اهواز متشکل از سنگهای سیلیسی کلاستیک و کربناته می باشد. رسوبگذاری و فرایندهای دیاژنتیکی اثر مهمی بر روی کیفیت این سنگ مخزن داشته اند. تخلخل اولیه عمدتاً شامل بین دانه یی و درون اسکلتی می باشد و تخلخل ثانویه شامل انواع حفره ای، قالبی، بین بلوری و شکستگی است. تخلخل اولیه بیشتر در قسمت ماسه سنگی و تخلخل ثانویه در کربناتها غالب است. سیمان دولومیتی و ماتریکس رسی اغلب در بخشهای ماسه ای در بین دانه ها وجود دارند که سبب کاهش تخلخل در آنها شده است. با توجه به خصوصیات لیتولوژیکی و کنترل کننده های مخزنی ( تخلخل و تراوایی ۹ در این مخزن ۹ پتروفاسیس تشخیص داده شد که ۳ پتروفاسیس متعلق به سیلیسی کلاستیکها و ۶ پتروفاسیس مربوط به کربناتها است و ویژگیهای مخزنی در هر پتروفاسیس کاملاً مشخص و متفاوت است.