سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود مختاری – کارشناس نرخ ، تعرفه و درآمد ، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

چکیده:

بررسی عملکرد هر صنف و یا هر گروه از مشترکین که دارای فعالیت مشابه می باشند و تعیینتعرفه های متناسب و نیز سیستم نرخ گذاری که علاوه بر جامع بودن و در بر گرفتن تمامی جوانب پارامترهای سیاستگذاریهای کلان ملی، بهنحوموثری در مدیریت مصرف مشترکین نیز تاثیرگذار باشد، یکی از مواردی است که همواره از سوی کارشناسان و صاحب نظران تعرف و نرخ توصیه گردیدهاما اقداماتی در این خصوص در طراحی تعرفه ها صورت نگرفته و یا اقدامات صورت گرفته بسیار کم رنگ بوده است.
هم چنین کدگذاری مشترکین صنعتی به نحوی که فعالیتهای مشابه در یک گروه مشخص قرار گیرد، یکی از مواردی است که هرچند ضرورت آن کاملاً احساس گردیده ، اما هیچگونه اقدام عملی جدی در این خصوص تا کنون صورت نگرفته است، پس از احساس نیاز و ضرورت انجام این امر، در پروژه جاری، تمامی مشترکین بزرگ صنعتی استان یزد، در دستور کار کدگذاری بر اساس سیستم جدید که بر پایه کدهای بین المللی isic طراحی گردیده قرار گرفتند، که برای انجام این امر به صورتی که نیازهای استان را تحت پوشش قرار دهد، از کارشناسانو صاحب نظران اهل فن در چند جلسه نظر خواهی شد و پس از بررسی راههای گوناگون برپایه کدهای بین المللی isic و نیازهای استان و نیز آینده نگری لازم چنین طرحی، استخوانبندی مناسب طرح شکل گرفت. در ادامه و به منظور جمع اوری اطلاعات صحیح و مناسب اقدام به بررسی و انطباق کدهای تعرفه بزرگ صنعتی با نوع فعالیت ذکر شده در مجوز و نیز فعالیت جاری مراکز صنعتی (در محل) طی یک عملیات میدانی بزرگ شد.