سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین کمانی – مربی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دان
مرضیه جعفری – کارشناس بهداشت محیط
طیبه شهریاری – کارشناس آزمایشگاه میکروب معاونت غذا و دارو
آمنه اسکندی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

خوردن بستنی به دلیل اینکه سرشار از کلسیم است، می تواند منبع تامین کننده خوبی خصوصاً برای کسانی که عادت به خوردن لبنیات ندارند باشد.به دلیل پر مصرف بودن این ماده (بستنی ) از جانب مردم و احتمال آلودگی بیشتر آن، در این راستا تحقیقی به صورت مقطعی انجام شد. این تحقیق یک مطالعه مقطعی بوده که جهت تعیین وجود اشریشیاکلی، شمارش کلیفرم ها، کپک، مخمر و سالمونلا در تابستان سال ۱۳۸۶ بر روی بستنی های سنتی ارائه شده در مراکز تهیه و توزیع شهر زاهدان انجام شده است. در سطح شهر زاهدان تعداد ۴۹ باب مغازه تولید بستنی سنتی وجود دارد که در این تحقیق از مناطق مرکزی و حاشیه ای شهر از ۳۷ مغازه نمونه برداری شد ، برای نمونه برداری با مراجعه به محل های تعیین شده ۵۰۰-۳۰۰ گرم از بستنی آماده مصرف را در ظروف استریل ریخته و سپس در طی مدت زمان ۱ ساعت و در کنار یخ نمونه ها را به آزمایشگاه اداره نظارت بر مواد غذائی برده و در مدت ۲۴ ساعت ازمایشهای لازم انجام می شد. نتایج تحقیق نشان داد که حدود ۲/۷% نمونه ها دارای کلیفرم کمتر یا مساوی۶۷/۵،۱۰۰ % نمونه ها دارای کلیفرم بیشتر از ۱۶/۲،۱۰۰% دارای کلیفرم غیر قابل شمارش و ۱۳/۵ % نمونه ها شمارش کلیفرم آنها منفی بود. در مورد وجود اشریشیاکلی، ۷۸/۳۷% نمونه ها فاقد اشریشیاکلی بودند و ۲۱/۶۲% نمونه ها آلوده به اشریشیاکلی بودند. نتایج مربوط به شمارش کپک و مخمر نشان داد که در ۲/۷ % نمونه ها تعداد نمونه ها تعداد ۱۰۰و ۹۷/۳% نمونه ها فاقد کپک بودند. همچنین ۱۳/۵% نمونه ها فاقد مخمر بودند و در ۸۱/۰۸ درصد نمونه ها تعداد مخمر ها بیشتر از ۱۰۰ بود و ۵/۴% نمونه ها دارای مخمر غیر قابل شمارش بودند . از آنجا که طبق استاندارد اداره ی نظارت بر مواد غذائی در بستنی های آماده مصرف، نباید اشریشیاکلی، سالمونلا و مخمر باشد و حد مجاز کلیفرم و کپک در بستنی نباید از ۱۰۰ بیشتر باشد و حد مجاز شمارش کلی باکتریها نیز نباید بیش از (۴) ۱۰ * ۵ باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که آلودگی بستنی های سنتی مورد مطالعه از نظر شمارش کلیفرم، اشریشیاکلی، مخمر و شمارش کلی باکتریها بالا می باشد که می تواند ناشی از عدم رعایت اصول موازین بهداشت فردی، بهداشت در مراحل تهیه و توزیع و همچنین بهسازی محیط اینگونه اماکن باشد.