سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت کرمان
مهشید لؤلؤیی – اعضا هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت کرمان

چکیده:

نان قوت غالب مردم را در کشورها خاورمیانه به ویژه ایران را تشکیل می دهد درکشورهای مختلف بین ۸۰-۱۸ درصد مواد غذایی مردم را تامین می کند. بطورمتوسط هر ایرانی روزانه ۳۵۰-۳۰۰ گرم نان مصرف می کند و در مواردی نان بعنوان منبع اصلی تامین برخی از مواد اساسی مورد نیاز بدن عمل می کند. سالانه حدود ۶ میلیون تن ناندر کشور تولید می شود که ۲ میلیون تن آن بنا به عللی از بین می رود. با در نظرگرفتن یارانه نان، که نرخی معادل بر ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۱ را داشته اهمیت و نقش نان در ابعاد مختلف بیش از پیش روشن می گردد. با توجه به موارد فوق، بمنظور شناخت وضع موجود وارائه راهکارهای بهداشتی برای بهبود کیفیت نان، مطالعه حاضر درارتباط با شهر رفسنجان انجام گرفت. تحقیق مشابهی در سال ۱۳۷۵ در شهر یزد نیز انجام گردید که در ارتقاء کیفیت بهداشتی نان تولیدی در شهر موثر بوده است.