سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره حسامی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ( گرایش آلودگی هوا ) – گروه آلودگی هوای ستاد

چکیده:

رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و تغییر در روند زندگی مردم و همچنین منابع بیشمار آلاینده های هوا در محیط های بسته شهری همه منجر به مشکلات زیادی مانند انواع مختلف آلودگی های محیط زیستی شده است.
مطالعات آلودگی هوا شامل پارامترهای کیفیت هوا هم در محیط های بسته و هم باز می باشد. همچنین، از آنجایی که بخش اعظم زمان مردم در منازل وفضاهای بسته سپری می شود، توجه به کیفیت هوای داخل وشناسایی عوامل آلوده کننده هوا در چنین محیط هایی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. دی اکسید نیتروژن به عنوان یکی از عوامل آلاینده هوا که اثرات بهداشتی متعددی نظیرحساسیت های چشم، بینی و گلو، اشکالات تنفسی و افزایش عفونت های تنفسی در کودکان را به دنبال داشته، به عنوان آلاینده مطرح در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته است. در این پژوهش،کیفیت هوای داخل منازل مسکونی مناطق ۱ و ۵ شهر تهران از نظر دی اکسید نیتروژنمورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پس از انجام بازدید های دقیق از مناطق یاد شده و بررسی نقشه های مناطق، تعداد ۲۰ ایستگاه برای انجام نمونه برداری در منازل مسکونی انتخاب شد و نمونه برداری لازم به مدت پنج ماه انجام گرفت.
اندازه گیری های انجام شده نشان می دهند:
– میزانNO2 اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های مجاور خیابان در منطقه ۱ کمتر از ایستگاه‌های مجاور خیابان در منطقه ۵ بوده است.
– میزانNO2 در ایستگاه‌های انتخابی در داخل کوچه در منطقه ۱ بیشتراز منطقه ۵ ومقدار آن در ایستگاه‌های تعیین شده در مجاور خیابان در منطقه ۱ کمتر از ایستگاه‌های انتخابی درموقعیت داخل کوچه‌ها بوده است.
– در مقایسه میزان دی‌اکسیدنیتروژن در ایستگاه‌های انتخابی در داخل منازل و محیط بیرون، بطور کلی میزان دی‌اکسیدنیتروژن در داخل منازل انتخابی در هر دو منطقه از محیط بیرون بیشتر بوده است.
روش های کنترل آلاینده مذکور شامل تنظیم تهیزات گاز سوز، استفاده از تجهیزات گازی همراه با سیستم تهویه، نصب و استفاده از هواکش و هود در آشپزخانه، انتخاب اندازه مناسب اجاق گاز، توجه به عمر مفید وسایل گازسوز، استفاده از فیلتر خوب و مناسب، نگهداری و تعمیر صحیح تجهیزات گازسوز و جلوگیری از روشن بودن اتومبیل در پارکینگ منازل می باشد.