سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیه محمدزاده – کارشناس ارشد آب شناسی
توحید چرب گو –
آیسان پسران افشاریان –

چکیده:
دشت چالدران در منتهی الیه شمال غرب ایران، همجوار با کشور ترکیه واقع گردیده است، که آبهای زیرزمینی عمده منبع تامین آب مورد نیاز منطقه به شمار می آیند.وجود منابع آب زیرزمینی با پتانسیل بالا در منطقه و تامین آب مورد نیاز مصارف مختلف از طریق منابع آب و عدم وجود اطلاعات کمی و کیفی کافی در مورد آبخوان، بررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی این منابع، تعیین مناطق بحران زا به منظور جلوگیری از گسترش بهره برداری بی رویه از این منابع، تامین آب مناسب و مدیریت آن ضروری به نظر میرسد . در این تحقیق به منظور بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی از منابع آب انتخابی نمونه برداری و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت ،تفسیر آنالیز های هیدروشیمیایی آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار های Gww وSurfer در منطقه چالدران نشان می دهد که آب این منطقه دارای تیپ بیکربناته بوده و عمدتاً جزو آبهای شیرین و تازه و آبهای سخت تا خیلی سخت می باشند