سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا کریمانپور – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

امروزه کیفیت توان به دلایل رقابتی شدن تولید و توزیع انرژی الکتریکی و افزایش تعداد مشترکین دارای تجهیزات حساس به کیفیت انرزی الکتریکی اهمیت فراوانی یافته است. خسارات فراوانی که اختلالات کیفیت توان هر ساله به شرکتهای بزرگ تولیدی و صنعتی وارد می آورد، مبنای توجه فزاینده ای به این مقوله گردیده است. در این مقاله کیفیت ولتاژ شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای تهران با بررسی کیفیت ولتاژ در سوییچگیرهای ۲۳۰ کیلوولت سه پست قورخانه، کمال آباد و کن و مقایسه آن با استاندارد شرکت توانیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله مشخص نموده است که برمبنای استاندارد توانیر، کیفیت فرکانس و نا متعادلی ولتاژ در شبکه انتقال در شرایط مرزی مجاز واقع بوده و قابل قبول می باشد. با این حال میزان اعوجاج هارمونیک کل و اضافه / افت ولتاژ دارای کیفیت مطلوب ارزیابی نمی شوند. همچنین بررسی هارمونیکهای تکی مشخص می کند که هارمونیک مرتبه پنجم، هارمونیک غالب شبکه انتقال بوده و مقدار آن در حد غیر مجاز می باشد. از این رو ضروری است تا راهکارهای مناسبی جهت کاهش سطح آلودگی هارمونیک پنجم در شبکه انتقال اندیشیده شود.