سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – گرو ه زمین شناسی دانشگاه تبریز
عباس محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

دشت حاصلخیز شبستر با وسعتی حدود ۶۱۷ کلیو متر مربع در ۴۰ کیلو متری غرب شهرستان تبریز و شمال شرقی دریاچه ارومیه قرار گرفته است . در سالهای اخیر به علت حفر چاه های عمیق و برداشت بیش از حد از آنها، کیفیت آبهای زیر زمینی در دشت شبستر به ویژه در قسمت های جنوبی و جنوب شرقی شدیداً تنزل نموده و نفوذ آب شور به سفره های آب شیرین باعث شده تا تعدادی از چاههای آب در مناطق مذکور از حیز انتفاع خارج گردند . هدف این مقاله بررسی کیفیت و منشاء آب شور با استفاده از داده های هیدرو شیمیایی در این لایه های آبدار است . بنابراین با جمع آوری داده های هیدروژئولوژیکی قبلی و نمونه برداریهای متعدد از چاههای موجود در دشت دو گروه آب شور در منطقه تشخیص داده شد با توجه به اینکه ترکیب شیمیایی آب شور در قسمت های مختلف متفاوت از همدیگر است لذا منشا آب شور که باعث شوری سفره های آب زیر زمینی می شود در قسمت های مختلف فرق می کند .