سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید قلمباز – کارشناس ارشد آبیاری ، دانش اموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
سعید برومندنسب – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ا
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب و استاد پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

در شرایطی که کشور به شذت از لحاظ کمبود منابع آب شیرین رنج می برد و در دراز مدت مساله بحران منابع آب به صورت یک مساله جدی مطرح است، توجه به منابع آب یک ضرورت اجتناب پذیر است. در این تحقیق، به بررسی کمی و کیفی پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان و همچنین امکان استفاده از این پساب در آبیاری فضای سبز پرداخته شده است.
نتایج آزمایش ها و آنالیزهای انجام شده بر روی پساب مجتمع فولاد خوزستان نشان می دهد، که مقدار پارامترهای BOD، COD، PH، کدورت، سولفات و عناصر سنگین در مقایسه با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای استفاده مجدد در فضای سبز، در حد استاندارد بوده است، ولی پارامترهای TSS و کلراید از مرز تعیین شده فراتر بوده است. همچنین پارامترهای مهم کیفیت آب از نظر تاثیر بر نفوذپذیری خاک بدون پیامد بد، از لحاظ بیکربنات دارای درجه پیامد بد کم تامیانه، و از نظر شوری دارای درجه پیامد بد بالا بوده است.