سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر اسکندری ریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
شهرام رایگان – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

تزریق پودر زغال در کوره بلند از موثرترین روشها برای کاهش مصرف کک می باشد. زغالهای مصرفی به این روش از گروه زغالهای ارزان قیمت و کک نشو بوده و هزینه استفاده از آنها حدود یک چهارم هزینه استفاده از کک می باشد. از مهمترین مشکلات تزریق پودر زغال نفوذپذیری کم، باقی ماندن زغال نسوخته و خاکستر زیاد زغال می باشد. با انجام آزمایشهای مناسب و استاندارد می توان زغالها را مورد ارزیابی قرار داده و بهترین زغال از لحاظ استاندارد را انتخاب نمود. در این تحقیق بر روی چهار گروه زغال معدن سزخس، سنگرود، کارمزد و طبس آزمایشهای تعیین آنالیز تقریبی، آنالیز زمین شناسی، و احتراق صورت گرفته و با بررسی نتایج حاصل از آزمایشها و مقایسه بازغال استاندارد، زغال سنگ کارمزد بهترین زغال جهت تزریق در کوره بلند تشخیص داده شد؛ اما در صورت استفاده از مخلوط زغالها با نسبتهای معین، نتایج مناسبتری حاصل می گردد.