سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز پورحیدر – سرپرست شبکه بهداشت و درمان بروجن
مصطفی شاکری – کارشناس ارشد مدیریت و پیشگیری و مبارزه با بیماریها استان چهار محال و ب
شهرام درودگر – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بروجن
آرش ستار – کارشناس مبارزه با بیماریها و آمار مرکز بهداشت شهرستان بروجن

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت میکروبیولوژی گز گز انگبینی از لحاظ سه شاخص انتروباکتریاسه ، اشرشیا کلی ، قارچ و کپک و همچنین کنترل وزنی میزان مغز پسته در نمونه های گز گز انگبینی استفاده شده یک مطالعه توصیفی گذشته نگر انجام گرفت. تعداد نمونه گز ارسالی به آزمایشگاه ۸۷ نمونه ، نمونه گیری از موارد مشکوک توسط کارشناس بهداشت محیط و ابزار گرد آوری اطلاعات فرم های جوابیه آزمایشگاه می باشد که در آن متغییرهای تعیین نوع آلوده کننده ، و همچنین تعیین میزان درصد مغز موجود در حجم نمونه بوده است. نتایج نشان داد بیشترین موارد نمونه گز آلوده از لحاظ میکروبی مربوط به گز با ۲۸% و کمترین آلودگی مربوط به گز با ۱۰% مغز بوده است و همچنین بیشترین علت آلودگی وجود قارچ و کپک می باشد همینطور از لحاظ وزن مغز موجود گزارش شده در نمونه ها گزهای ۱۰% بیشترین تخلف درصد مغز پسته و در نمونه های گز ۲۸% کمترین تخلف درصد مغز پسته طبق استاندارد مشاهده گردید و علت عمده آلودگی گز قارچ و کپک ناشی از مغز پسته های آلوده به قارچ و کپک تشخیص داده شد.