سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق شاهرود و در بخش بیارجمند، واقع شده است. در این تحقیق، شش رشته مختلف از قنات‌های منطقه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی کیفی آب قنات‌های منطقه بیارجمند از هدایت الکتریکی به عنوان مهم‌ترین معیاری که تحت تاثیر زمین‌شناسی منطقه می‌باشد، استفاده شده است. مقادیر هدایت الکتریکی آب تمام قنات‌های مورد نظر در زمان‌های مختلف و در محل نمونه‌برداری اندازه‌گیری شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب می‌باشد که قنات‌های کوهستانی (یزدو، قلعه‌بالا و دزیان) نسبت به قنات‌های دشتی (درانی، دستجرد و قنات بزرگ) از هدایت الکتریکی کمتری برخوردار بودند. همچنین ملاحظه می‌شود که تغییرات هدایت الکتریکی در تمامی قنات‌های منطقه بسیار ناچیز است.