سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید رزاز – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی روشنفکر – دانشجوی کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه
فرهاد قربانی – دانشجوی کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه

چکیده:

آبها همیشه حاوی مقادیر قابل اندازه‌گیری از مواد محلول هستند. این مواد متشکل از مقادیر نسبتاً کم ولی مهمی از املاح محلول می‌باشند که از حل شدن و فرسایش سنگها, خاکها, املاح آهکی, گچ و سایر منابع نمک در آبهایی که از روی این مواد و یا از داخل آنها عبور می‌کند, بوجود می‌آیند. جهت بررسی کیفیت آب رودخانه‌های شطیط و گرگر ۳ شاخص کیفیت آب در ایستگاه‌های بندقیر-شطیط و بندقیر-گرگر مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته‌اند. این شاخص‌ها عبارتند از: ۱- شاخص کیفیت آب موسسه ملی بهداشت، ۲- شاخص کیفیت آب اُرِگُن و ۳- شاخص کیفیت آب کانادا. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کیفیت آب در دو رودخانه مذکور با استفاده از این شاخص‌ها بترتیب در گروه‌های متوسط, خیلی بد و بد طبقه‌بندی می‌شوند. بررسی و مقایسه شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که شاخص کیفیت آب موسسه ملی بهداشت,بهترین شاخص جهت تخمین و ارزیابی کیفیت آب در این رودخانه‌ها می‌باشد.