سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید رزاز – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی روشنفکری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرهاد قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تخلیه پساب ها به منابع آب های سطحی در گوشه و کنار دنیا فجایع زیست محیطی گوناگونی را بوجود آورده است . در این راستا با بررسی کیفیت آب رودخانه ها می توان این مشکلات و خطرات را تا حدی کنترل نمود . بررسی کیفیت آب رودخانه ها در کشورهای مختلف به طرق متفاوتی صورت می پذیرد . بطور مثال در کشورهای فرانسه و آلمان کیفیت آب بر اساس اثرات متقابل فاکتورها و عوامل مختلف می باشد و در کشور آمریکا براساس تعیین BOD ، DO ، آمونیاک و تست های بیولوژیکی ماهی قزل آلا پایدار است . در بعضی از کشورها مانند انگلستان و کانادا کیفیت آب بر اساس نظام شاخص کیفیت آب اندازه گیری می شود . یکی از روش های بررسی کیفیت آب آنالیز آزمایشگاهی می باشد که از مشکلات اصلی این روش دخیل بودن تعداد زیادی پارامتر در آن می باشد، که هم گران و هم وقت گیر هستند . علاوه بر این حتی پس از حصول نتیجه نمی توان با استفاده از داده های خام و متوسط گیری به تخمین خوبی از لحاظ کیفیت آب دست پیدا کرد . برای
برطرف کردن این مشکل شاخص کیفیت آب پیشنهاد می گردد که راه حلی برای سنجش ارزش کیفیت آب، با بکارگیری داده های خام می باشد و بوسیله آن می توان ارزش کیفیت آب را بصورت موضوعی تقسیم بندی نمود . در این تحقیق سه شاخص کیفیت آب موسسه ملی بهداشت، اُرِگُن و کانادا معرفی و معادلات حاکم بر آنها ارائه گردیده اند و به دنبال آن جهت ارزیابی این سه روش پیشنهادی، کیفیت آب رودخانه مارون بین ایستگاه های ایدنک و بهبهان را بررسی نموده و میزان شاخص کیفیت آب در این ایستگاه ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند .
بررسی ها نشان می دهد که کیفیت آب رودخانه در این بازه با استفاده از این شاخص ها در گروه های خوب تا عالی قرار می گیرد که به منظور مصارف شرب مناسب و آب مصرفی نیاز به تصفیه زیادی ندارد .