سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی بختیاری –
مهدی کرمی –
ابوطالب قانع –

چکیده:

رودخانه¬ها مهمترین ومتداولترین منابع تأمین آب آشامیدنی،کشاورزی و صنعت به شمار می آیند و بعلت اینکه از بسترها و مناطق مختلفی می¬گذرند و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هستند نوسانات کیفی زیادی دارند. از آنجائیکه همه آب¬ها حاوی مقادیر مختلفی از نمک¬های گوناگون هستند لذا تلاش چشمگیری در جهت طبقه¬بندی کیفیت آب بر اساس تجزیه¬های شیمیایی صورت گرفته است. در این تحقِیق کیفیت آب رودخانه کرخه در استان خوزستان از نظر آبیاری محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا متوسط پارامتر¬های کیفی سالیانه آب در ۴ ایستگاه واقع در مسیر این رودخانه محاسبه گردید و سپس با استاندارد¬هایی نظیر طبقه¬بندی ویل¬کاکس، کیفیت آب در هر ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در طبقه¬بندی ویل¬کاکس، آب رودخانه کرخه از نظر یون سدیم قابل تبادل در کلاس ۱ ( گروه عالی تا خوب) و از نظر شوری، در کلاس ۳ (شوری زیاد) قرار گرفت که برای مصارف کشاورزی قابل قبول می¬باشد.کیفیت آب رودخانه کرخه در این ایستگاه¬ها، از نظر مقدار سدیم جهت آبیاری سطحی، مطلوب و برای آبیاری بارانی دارای محدودیت کم است و از نظر غلظت کلر، برای آبیاری سطحی و بارانی دارای محدودیت کم تا متوسط می¬باشد.